M

At sit eleifend efficiendi, utroque forensibus vel eu. Eros mandamus ad nam. Ad natum virtute pro, dicit scripserit nec cu et qui dicat.

Follow me:
Tw        Be        Fb        Pin

Gebruiksvoorwaarden

Wie beheert deze internetsite?

De website www.arteo.law (de ‘site’) wordt beheerd door Arteo Law BV (‘Arteo’, ‘wij’). Arteo is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Goedheidsstraat 5. Arteo is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0736.373.124.

U kunt ook contact met ons opnemen via het e mailadres info@arteo.law.

Gebruik van de site

De site mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt. Wij verzoeken u die te lezen voordat u de site gebruikt. Wanneer u de site gebruikt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van onze gebruiksvoorwaarden en ermee akkoord te gaan.

Inhoud van de site

De op of via deze website beschikbare inhoud is algemeen van aard en louter informatief. Deze informatie is in geen geval bedoeld als juridisch advies, klantenwerving of dienstenaanbod. Wanneer u juridisch advies wenst, raadt Arteo u aan om contact op te nemen met een bevoegde advocaat. Die zal u persoonlijk adviseren.
Arteo doet alles wat nodig is om de inhoud van de site volledig, correct en up-to-date te houden. Ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Arteo geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud van en informatie op de site.
Als u een vraag over de inhoud van de site hebt of een vergissing ziet, kunt u contact opnemen met info@arteo.law

Hyperlink naar de site

U mag op uw eigen website geen hyperlink naar de homepage of een andere pagina van de site plaatsen zonder dat u daartoe vooraf schriftelijk toestemming van Arteo hebt gekregen. Elke aanvraag moet naar info@arteo.law worden gestuurd.

Recht van intellectuele eigendom

De site en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s en teksten) zijn auteursrechtelijk beschermd. Door onze site te bezoeken, verwerft u geen van deze auteursrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arteo mag de inhoud van de site niet geheel of gedeeltelijk gebruikt of gekopieerd worden, tenzij dat nodig is voor uw bezoek aan de site. Elke aanvraag moet naar info@arteo.law worden gestuurd.

Bepaling ter beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

Arteo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik dat u van de site maakt. Arteo is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele online onderbrekingen van de site wegens technische storingen, virussen of andere elementen buiten de wil van Arteo.

Arteo wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden waarnaar onze site u eventueel doorstuurt. Websites van derden en de inhoud ervan vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) van die websites of inhoud. Arteo verbindt zich ertoe om links te verwijderen waarvan wij vernemen dat ze naar ongeoorloofde informatie of activiteiten doorverwijzen.

Het gebruik van informatie op of via de site gebeurt op eigen risico. Arteo wijst alle aansprakelijkheid af voor beslissingen die op basis van die informatie worden genomen.

Relatie advocaat-cliënt

Het doorgeven en/of ontvangen van informatie via deze site heeft niet tot gevolg dat u een cliënt van Arteo bent of wordt. Om cliënt te worden, moet u contact opnemen met Arteo of een van zijn advocaten. De wijze waarop Arteo optreedt, wordt bepaald op basis van onze algemene voorwaarden.

Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgische recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting met betrekking tot deze site of het gebruik ervan zijn alleen de Belgische rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges.

Contact

Voor inlichtingen over de site of de inhoud ervan kunt u contact opnemen via info@arteo.law.